Så skapar vi hållbar spelifiering

Insert Coin 2021-10-12 12:15

 

Receptet på livslängd

På Insert Coin baserar vi alltid våra designbeslut på forskning och kunskap som finns tillgänglig inom spelifiering. 

En av våra inspiratörer är den världsberömda gamification-experten och författaren Yu-kai Chou. Här är vad han har att säga på frågan om varför vissa spel har längre livslängd än andra:

"I became curious as to why the majority of successful games were obsessively addictive for many months, and then experience a huge user dropout with large numbers of players moving on with their lives."

"...On the other hand, I looked at how a few games such as Poker, Chess, Mahjong, and even Crossword Puzzles stood the test of time and never got old for their players. Video games like Starcraft, World of Warcraft, ... continue to be popular and engaging no matter how many years a player plays them."

 

Vit hatt eller svart hatt?

Yu-kai Chou förklarar vidare om hur han då blev påmind om hur "black hat & white hat"-konceptet fungerar inom SEO, ett område som han tidigare jobbat inom.

"In Search Engine Optimization, “White Hat SEO” refers to designing and promoting your site the way search engines like Google intend you to do. As a result, they rank your site highly when users search for related terms. “Black Hat SEO” on the other hand refers to methodologies that dishonestly exploit the rules, rigidness, and weaknesses of the search engines to get your site highly ranked."

Så helt enkelt olika approacher till hur man använder design och mänsklig psykologi för att nå sina mål. Han fortsätter med att beskriva "Core drives", alltså drivkrafterna, i varje "hatt" samt deras för- och nackdelar;

Läs mer på Yu-kai's hemsida.

 

Hållbar spelifiering hos Insert Coin

Adam Palmquist är en svensk författare som skrivit flera böcker om gamification och är forskningschef på Insert Coin. Han förklarar hur vår plattform arbetar för att skapa hållbar gamification:

"Vi valde att basera produktutvecklingen av GWEN på forskning för att erbjuda en mer hållbar spelifiering som vill förbättra och utveckla det traditionella tillvägagångssättet med en feedback-slinga av poäng, topplistor och medaljer."

"Med GWEN vill vi ge användarna inflytande genom att stimulera deras agerande samt deras kompetensutveckling. Detta bidrar till en ökad känsla av kontroll och välanvänd tid för användarna." 

Läs om Insert Coins forskning.

 

Slutsatser

Med en god förståelse för hållbar gamification-design och beteendepsykologi kan vi analysera och förutsäga styrkan och livslängden hos alla motivationssystem i en digital produkt.

Den verkliga utmaningen är att hitta en balans mellan de svarta och vita hatt-metoderna. Om din produkt inte är omedelbart engagerande och omedelbart belönande kommer den att vara för tråkig för vissa användare. Om användarna å andra sidan känner sig manipulerade och otillfredsställda blir de snabbt utbrända och lämnar den för något bättre.

Prenumerera för att få senaste nytt från vår blogg

Lämna en kommentar