Gamification för att öka engagemanget på jobbet

Insert Coin 2021-10-06 07:45

Lågt engagemang riskerar att skada verksamheten

Oengagerade medarbetare leder till lägre kvalitet, sämre kunskapsspridning och ökad utbrändhet. Nu när distansarbete ökat radikalt har det dessutom blivit svårare än någonsin att "ta tempen" på arbetsplatsen och jobba med problemet. Enligt Peakons undersökning är 59% av den globala arbetsstyrkan idag oengarerad och jobbar därför inte för att uppnå sina egna och företagets mål.

 

Global employee engagement


Forskning visar att att gamification är ett väldigt bra hjälpmedel för att öka motivation och uppmuntra till positiva beteenden. Med tydliga mål, framsteg och belöningar bidrar gamification till ökat engagemang och motiverar dina medarbetare till rutinmässig och kvalitativ prestation. 

 

Fördelar med en digitalt gamifierad upplevelse

 

Stor räckvidd - alla i företaget kan enkelt delta.

Låg kostnad - digitala belöningar och motivatorer är mycket billigare än fysiska.

Långvariga effekter - medarbetarnas prestationer och belöningar är alltid tillgängliga och de blir därför ständigt påminda om dem.

Direkt feedback - medarbetarna får beröm när de förtjänar det genom att belöningar ges omedelbart efter en bra prestation.

 

Sammanfattningsvis är gamification en metod som kan användas för att förbättra och utveckla sätt att engagera medarbetare. Vi hoppas att detta har inspirerat dig till att ta klivet till att göra din arbetsplats till en bättre plats genom gamification.

Om du är intresserad av att komma igång med gamification för att öka ditt medarbetarengagemang boka ett möte med oss!

Prenumerera för att få senaste nytt från vår blogg

Lämna en kommentar