Engagemanget ökar

Insert Coin 2021-09-20 17:02

5 miljoner globala användare och 400 % tillväxt i GWEN

Vi har nu passerat 5 miljoner globala användare av vår omvälvande spelplattform GWEN. Det är en ökning med 400 % på bara 12 månader, vilket återspeglar det växande behovet av lösningar som ökar användarnas engagemang.

Vi ser tydligt att efterfrågan på skalbar gamification i digitala produkter ökar kraftigt - varför just nu?

Det faktum att plattformen har nått 5 miljoner användare runt om i världen visar att en efterfrågan finns och växer snabbt, inte bara i Sverige, och efterfrågan fortsätter då Insert Coin räknar med att nå 10 miljoner användare inom 6-10 månader. Det finns många anledningar till varför ökningen sker nu och så snabbt. En är att det har skett ett stort skifte på marknaden under Covid-pandemin. Företag och organisationer investerar mer i digitala plattformar, vilket innebär en växande konkurrens om mätvärden som engagemang och bibehållande av användare.

Några av de starkaste vetenskapligt bevisade metoderna för att förbättra dessa mätvärden är att använda gamification. I takt med att utvecklare har börjat inse att detta inte är något de ska bygga själva, att enbart underhållet kräver en hel del expertis och resurser, växer behovet av Insert Coin. Att bygga en skalbar plattform från grunden är heller inte riktigt ett gångbart alternativ för de flesta team eftersom det tenderar att leda till kortsiktiga lösningar som förr eller senare inte kommer att skalas. Det är snabbare och säkrare att gå med beprövade lösningar.

"Vi ser tillväxt för gamification på många marknader och även för våra konkurrenter", säger Carl Bjerkne, vd för Insert Coin.

"Den främsta anledningen till den växande marknaden är det nya sättet att arbeta med engagemangsmekanik och gamification där skalbarhet står i fokus. Vi upplever också "Messi-effekten", där många Lionel Messi-fans nyligen konverterade till appen för fans av fotbollsklubben Paris Saint-Germain, en app som vi på Insert Coin spelifierar."

"Överlag har vi sett en stor tillväxt inom community-fokuserade appar och produkter. Jag tror inte att många community-fokuserade företag kommer att vara utan gamification och engagemangsmekanismer under de kommande åren. Men vi ser nu även företag inom fintech, edtech och e-hälsa etc. ta stora steg", tillägger Carl.

Varför är gamification så viktigt?

I dagens digitala landskap är engagemang djupt kopplat till uppmärksamhet, vilket är en värdefull resurs som är svår att upprätthålla. En digital produkts värde och framgång mäts alltmer av hur mycket uppmärksamhet användarna är villiga att ge den över tid.

Hur en skalbar plattform ökar engagemanget

Plattformen erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att öka engagemanget. Plattformen använder ett API som översätter vad användarna gör i en digital produkt och engagerar dem med gamification-mekanik som har vetenskapligt bevisade effekter.

"I slutändan är målet med våra implementeringar att skapa mer engagerande upplevelser i digitala produkter och öka de KPI:er som är viktigast för tillväxten, till exempel retention" - Carl Bjerkne, VD på Insert Coin.

Fokus på forskning och hållbar gamification ger bättre resultat.

"Vi valde att basera produktutvecklingen av vår plattform på vetenskaplig forskning för att erbjuda mer hållbar gamification som vill förbättra och utveckla det traditionella tillvägagångssättet med en feedbackloop av poäng, leaderboards och medaljer. Vi vill stärka användarna genom att stimulera deras agerande samt deras kompetensutveckling. Detta bidrar till en ökad känsla av kontroll och väl spenderad tid för användarna" skriver Adam Palmquist, författare och forskningschef på Insert Coin.

Lämna en kommentar